• Къде се намирам
ЕTИКЕТИ - изработка и печат на етикети - ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД

32мм - SAVEMA 32 Continuous

ID 6661

 

ПРИНТЕР “SAVEMA 107мм - 125мм INTERMITTEN”
Печатащо поле: ШИРИНА: 32мм / ВИСОЧИНА: 1000 метра
БЕЗПЛАТЕН БРАКЕТ ДО 500 мм
В цената на принтерите са включени цените на необходимите закрепвания към производствената линия или опаковъчната машина.

ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ: ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД

Овър принтери / термо трансферен печат върху опаковки

Лесна и бърза, ефективна работа, постигната с максимална производителност за новите стандарти, оборудване което изисква малко поддръжка, която да доведе до максимална удовлетвореност на клиентите и репутацията Ви.
Принтерите SAVEMA използват най-модерните цифрови технологии за печат.
Печатащи глави – FESTO’ . Могат да маркират разнообразна информация директно върху кашоните на конвейера или различни фолиа по работната станция. Съчетават отлично качество на надписа с висока скорост, като заедно с това съобщенията могат да съдържат най-разнообразна информация: текст с различни шрифтове и големини, бар кодове, графики, специални знаци, Маркери, Лога и външни файлове( jpeg, bmp и.т.н. )
Срок за доставка
От една до четири работни седмици след получаване на авансовото плащане.Гаранции на оборудването

- 12 (дванадесет) месеца гаранция на оборудването от дата на подписване на протокол за пуск в производствените помещения на Купувача;
ПРОДАВАЧЪТ гарантира, че оборудването е в съответствие с техническите му характеристики, отразени в проспекта, приложен с офертата. ПРОДАВАЧЪТ гарантира ефективността на работата на оборудването, съобразно конкретното задание на КУПУВАЧА за маркиране на неговата продукция, отразени в приложената и подписана от КУПУВАЧА анкетна карта. Всички други гаранции върху оборудването, касаещи годността му да изпълни определеното предназначение, които превишават горепосочените задължения, се отхвърлят от ПРОДАВАЧЪТ.
Поправка или подмяна на дефектирали части в гаранционният срок ще бъде изключително право на ПРОДАВАЧА и се извършва на територията на Република България. В противен случай гаранцията на оборудването е невалидна.
ПРОДАВАЧЪТ не поема отговоност за загуби или повреди на собственост на КУПУВАчА, нанесени поради неправилно съхранение или експлоатация на оборудването, неквалифицирана работа с оборудването, нестабилно мрежово напрежение, захранващо оборудването.
КУПУВАЧЪТ носи отговорност с доставеното по настоящия договор оборудване да работят само специално оторизирани технически лица, получили сертификат (Приложение 4) от ПРОДАВАЧЪТ. В случай на работа на необучен, респективно неоторизиран персонал, задълженията на ПРОДАВАЧА по гаранцията на оборудването отпадат.
В случай, че КУПУВАЧЪТ използува консумативни материали и/или резервни части, които не отговарят на изискванията на производителя на машините SAVEMA, задълженията на ПРОДАВАЧА по гаранцията на оборудването отпадат.

Сервизно следгаранционно поддържане
От сервизна база в град ВАРНА, СОФИЯ, ПЛОВДИВ, СТАРА ЗАГОРА. Условията за след гаранционно сервизно обслужване са обект на допълнително договаряне.

За контакти:

052 64 38 28
magazin@etiket.bg